Ulykkesforsikring

Hvorfor skal du vælge en ulykkesforsikring for dine medarbejdere?

En ulykkesforsikring er en økonomisk sikring af dine medarbejdere og mange ser det som et løn parameter. Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker kun skader og sygdom, som direkte relateret til arbejde udført i arbejdstiden og på arbejdsstedet.

Det giver dig glade medarbejdere, og du viser at du vægter dine medarbejdere højt. Hvis uheldet er ude får medarbejderen økonomisk kompensation, såfremt han får varigt mén.

Erstatning fra en mén grad på fem procent er normalt, det ses dog at de kan tegnes med en højre mén grad, men det er ikke noget vi anbefaler, da langt de fleste skader ligger omkring de 5% i mén grad.

Find den bedste Ulykkesforsikring

Vores forsikringsmæglere kan hjælpe dig med at finde frem til den rigtige forsikring – naturligvis 100% uforpligtende!

Jeg har brug for:

Vi vil rigtig gerne høre din mening:
Anmeld os på trustpilot

hvad dækker en ulykkesforsikring

Den dækker personskader, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde. Et ulykkestilfælde er en pludselig udefra kommende hændelse, der medfører personskade. Ved skader på arme og ben forudsættes alene, at skadeårsagen skal være pludselig og medføre personskade

Du har mulighed for at tegne en individuel eller kollektiv ulykkesforsikring for dig selv og dine medarbejdere, som naturligvis kan udvides til også at dække i jeres fritid.

Hvorfor skal du bruge dinerhvervsforsikring? 

100% gratis tilbud

100% Tilfredshed

100% uvildige

Op til 30% besparelse

Hvordan dækker en ulykkesforsikring?

-Dækningerne kan variere fra selskab til selskab, men her er de typiske dækninger!

  • Varigt mén – udbetalingen afhænger af forsikringssummen og der kan udbetales fra flere ulykkesforsikringer. 
  • Varigt mén efter vridskader på arme og ben
  • Dobbelterstatning, hvis du får 30 % varigt mén eller mere
  • Tandskade – forsikringsselskabet betaler den nødvendige tandbehandling
  • Skader på briller og solbriller med styrke – hvis de i forbindelse med en personskade sidder på næsen 
  • Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller akupunktør – i op til et år efter en ulykke
  • Transport fra ulykkesstedet til behandling og hjem – inden for Danmark – hvis ikke du kører med ambulance
  • Psykologisk krisehjælp efter livstruende begivenheder, fx overfald eller trafikuheld
  • Udbetaling af forsikringssum til de efterladte hvis forsikrede dør som følge af en ulykke

nye skatteregler

Før de nye skatteregler trådte i kraft, kunne der være god økonomi i at lade arbejdsgiveren betale for medarbejderen – udgiften blive trukket i bruttoløn, dvs. før skat. Når arbejdsgiveren betalte, var det nemlig fradragsberettiget. Det betyd at medarbejderen sparede skatten i forhold til, hvis han/ hun købte forsikringen som privat person.

Der er kommet nye regler, så nu bliver medarbejderen beskattet, svarende til frynsegode. Det er dog ikke ensbetydende med at det er en dårlig idé, men blot at medarbejderen betaler det, som det reelt koster at have forsikringen.

Facebook
Email

Få tilbud – naturligvis 100% uforpligtende!