Transportforsikring

Transportforsikring

Forsikringen beskytter dine varer, når de bliver transporteret med egne eller fremmede biler. I tilfælde af skade får du hurtigt udbetalt erstatning for det der er gået tabt, og du slipper for eventuelle lange tvister eller erstatningsprocesser overfor vognmanden der har transporteret dit gods.

Find den bedste Transportforsikring

Vores forsikringsmæglere kan hjælpe dig med at finde frem til den rigtige forsikring – naturligvis 100% uforpligtende!

Jeg har brug for:

Vi vil rigtig gerne høre din mening:
Anmeld os på trustpilot

Hvem har brug for en transportforsikring?

Uanset om du ejer en butik eller en produktionsvirksomhed, så har du formentlig brug for at få transporteret dine varer.

I tilfælde af skader, så udbetaler forsikringsselskabet straks den fulde erstatning til dig, og sagen er afsluttet for dit vedkommende. Derefter fører Forsikringsselskabet kravet overfor vognmanden. Ofte er en vognmand ikke ansvarlig for skaden, eller kan begrænse sit ansvar, men du får under alle omstændigheder din fulde erstatning fra forsikringsselskabet. Ud over de almindelige transportrisici dækker forsikringen f.eks også, hvis du deltager i udstillinger på messer. Transportforsikringen kan tilpasses alt efter hvor i verden du får transporteret dine varer.

Produkter

Vareforsikring

en forsikring, som dækker alle forsendelser, hvor virksomheden bærer risikoen, eller hvor virksomheden jf. handelskontrakten er forpligtet til at købe forsikring. Prisen på forsikringen beregnes ud fra den årlige omsætning af de forsendelser, som er omfattet af forsikringen.

Enkeltforsikring
– Enkeltforsendelser/flyttegods o.lign.

Korttidsforsikringer
– Udstillinger, messer o.lign.

Årspolicer – Værktøj og instrumenter i servicebiler
– Varer i egne biler
– Rejsekollektioner (sælgere)

En forsikring, som dækker alle forsendelser, hvor virksomheden bærer risikoen, eller hvor virksomheden jf. handelskontrakten er forpligtet til at købe forsikring. Prisen på forsikringen beregnes ud fra den årlige omsætning af de forsendelser, som er omfattet af forsikringen.

9 gode grunde til at tegne en transportforsikring

 • Du kan budgettere med forsikringens pris, men ikke med en skade
 • Transportørens manglende eller begrænsede ansvar
 • Vareejerens økonomiske ansvar ved havari
 • Vareejerens økonomiske ansvar ved pant/arrest i skib og last
 • Risiko for ukendte og useriøse transportører
 • Hurtige skadeopgørelser og dermed hurtig udbetaling af erstatning
 • Forventet fortjeneste kan forsikres udover varens pris
 • Praktiske problemer ved skader løses af forsikringsselskabet
 • Forsikringsselskabet tager sig af eventuel regres overfor transportøren

Tiltag til minimering af risiko

Køber bærer risikoen fra det øjeblik sælger har stillet godset til disposition til den aftalte tid og på det aftalte sted. Fx. på sælgers fabrik eller lager. Køber bærer hele risikoen og alle omkostninger i forbindelse med at fragte varerne til bestemmelsesstedet. Køber klarerer også for eventuel eksport.

Overlevering fra sælger til køber: Lasterampe på sælgers fabrik eller lager (specificeret i aftalen)

TIP: Køber bør købe forsikring fra godset forlader det angivne sted til den aftalte tid, som beskrevet i købsaftalen

 • Benyt altid anerkendte transportører
 • Sørg altid for at godset er tilstrækkeligt emballeret – vær opmærksom på, at forsikringen dækker IKKE skader, som kan henføres til mangelfuld emballage, uanset hvem der har emballeret godset
 • Udfyld altid en handelsfaktura, der samtidig præciserer, hvem der har forsikringsrådigheden over godset – henvis altid til seneste Incoterms version
 • Vælg et transportmiddel, der er egnet til den aktuelle transport
 • Undgå så vidt muligt omlastninger (FCL)
 • Vær opmærksom på, om godset skal oplagres i længere tid efter transportens afslutning (forsikringen dækker kun, til godset indgår på endeligt lager)
 • Tjek, at alle nødvendige dokumenter følger godset
 • Undgå handel i konfliktramte områder (krigsskade er som udgangspunkt undtaget i din forsikring)
 • Sørg for kun at handle på anerkendte rembursvilkår
 • Kontroller at transportøren har en ansvarsforsikring
Facebook
Email
LinkedIn
Twitter

Få tilbud – naturligvis 100% uforpligtende!