Trailerforsikring

Er trailerforsikringen lovpligtig?

Nej, det er frivilligt om du ønsker at købe en trailerforsikring.

Ansvaret for andres skader, der sker under kørsel med en påhængsvogn, er dækket af bilens ansvarsforsikring. Du skal derfor ikke købe en særskilt ansvarsforsikring, når du kører med trailer.

Find den bedste Trailerforsikring

Vores forsikringsmæglere kan hjælpe dig med at finde frem til den rigtige forsikring – naturligvis 100% uforpligtende!

Jeg har brug for:

Vi vil rigtig gerne høre din mening:
Anmeld os på trustpilot

hvad dækker en trailerforsikring?

Skade​r på det forsikrede køretøj

Forsikringen dækker de skader, dit motorkøretøj har fået, fx som følge af sammenstød, påkørsel og eneuheld.

Brand og tyveri

Dækker brand, kortslutning, eksplosion og lynnedslag. Derudover dækkes tyveriforsøg, indbrudstyveri, samt tab af køretøj ved tyveri og røveri.

​Retshjælpsforsikring

Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning. Med en retshjælpsforsikring betaler vi dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen

Hvorfor skal du bruge dinerhvervsforsikring? 

100% gratis tilbud

100% Tilfredshed

100% uvildige

Op til 30% besparelse

Facebook
Email

Få tilbud – naturligvis 100% uforpligtende!