Produkt- og erhvervsansvarsforsikring

Produkt- og erhvervsansvarsforsikring

Produkt- og erhvervsansvarsforsikringen er ikke lovpligtige, men det kan sikre din virksomhed for en økonomisk ruin. En produkt- og erhvervsansvarsforsikring dækker de økonomiske konsekvenser, såfremt virksomheden bliver pålagt at erstatte en ting- eller personskade. Dette gælder både overfor medarbejdere og kunder.

Men hvad koster en produktansvarsforsikring og hvad koster en erhvervsansvarsforsikring? 

På dinerhvervsforsikring.dk kan du bestille et og få tilbud på en billig produktansvarsforsikring eller en billig erhvervsansvarsforsikring.

Nedenfor kan du læse mere om dækningen på en produktansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring, samt forskellen på de to.

Find den bedste
Produkt- og erhvervsansvarsforsikring

Vores forsikringsmæglere kan hjælpe dig med at finde frem til den rigtige forsikring – naturligvis 100% uforpligtende!

Jeg har brug for:

Vi vil rigtig gerne høre din mening:
Anmeld os på trustpilot

Hvad er en erhvervsansvarsforsikring?

Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at dine ansatte kan færdes på en sikker og tryg arbejdsplads. En erhvervsansvarsforsikring dækker skader i forbindelse med arbejdet. Arbejdsgiver kan holdes ansvarlig, såfremt skaden kan forklares som et resultat af arbejdsgivers fejl eller forsømmelse. Med erhvervsansvarsforsikring får du hjælp og udbetaling i tilfælde af erstatningskrav.

Hvorfor skal du bruge dinerhvervsforsikring? 

100% gratis tilbud

100% Tilfredshed

100% uvildige

Op til 30% besparelse

PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Hvad dækker en produktansvarsforsikring?

Produktansvarsforsikring dækker defekter og mangler ved din virksomheds produkter eller arbejdsydelse, såfremt disse er skyld i skade på personer eller ting.

Både som producent og mellemhandler kan du gøres ansvarlig for skaden, og med en produktansvarsforsikring er din virksomhed sikret professionel hjælp og økonomisk dækning i sager om erstatningskrav.

Sådan dækker forsikringen, hvis I eller jeres produkt har forvoldt ting- eller personskade:

 • Virksomhedens ansvar for skader på personer eller ting under arbejde
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte ifølge erstatningsansvarsloven
 • Virksomhedens ansvar, hvis jeres produkter eller ydelser er skyld i skader
 • Udgifter til at forsvare jer mod uberettigede erstatningskrav
 • Jeres ansvar for pludselig og utilsigtet forurening gennem luft, jord eller vand fra virksomhedens adresse og udgifter til at afværge skader, der er lige ved at ske

Det dækker dog ikke:

 • Skader på ting, som I låner, lejer, opbevarer, er ved at reparere mv.
 • Bøder og andre former for økonomisk straf

Ansvarlig - selvom du er uden skyld!

Produktansvarsforsikringen er især vigtig for virksomheder, der importerer, producerer eller omsætter varer. Importerer du varer fra et land udenfor EU, er du ikke længere blot en importør, men så anses du for at være producent.

Producenten er objektivt ansvarlig, og det har derfor ingen betydning, om du har begået en fejl eller ej. Du har det fulde ansvar for de produkter, du sælger, i op til 10 år efter. Er du mellemhandler, hæfter du både for producentens fejl og hvis du selv har håndteret produktet forkert.

Patientforsikring

Patientforsikring dækker:

 • Lovpligtig forsikring, hvis du er privat autoriseret behandler – dækker dit erstatningsansvar i tilfælde af fejlbehandling og behandling af uberettigede krav

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikring er ofte et tilvalg og dækker følgende:

 • Omkostningerne, hvis andre lægger sag an mod din virksomhed, eller din virksomhed lægger sag an mod andre

It- ansvarsforsikring

Dækker:

 • Hvis du laver en fejl eller yder mangelfuld rådgivning, der betyder økonomisk tab for din kunde
 • Sagsomkostninger ifm. erstatningskrav – også selvom du ikke er ansvarlig
 • Hvis du er skyld i, at en kunde mister data eller bliver ramt af et hackerangreb, som giver et driftstab
 • Krænkelse af immaterielle rettigheder fx copyrights, patenter, varemærker mv.

Dækker ikke:

 • Hvis du overskrider tidsfrister, eller ikke har leveret det, du har aftalt med kunden
 • Hæftelse for særlig præsentationsevne
 • Hvis du selv får en bøde – fx fra datatilsynet (grundet GDPR)

Nøgledækning

Denne forsikring dækker erstatningsansvar for omkostninger til nødvendig udskiftning af låse og fremstilling af nøgler eller nøglekort. Tilvalg som tegnes både på  produktansvarsforsikringen og erhvervsansvarsforsikringen. 

BEHANDLING OG BEARBEJDNING: Skal virksomheden behandle eller bearbejde en ting, som får en skade, dækker forsikringen.

EKSEMPEL: Hvis en blikkenslager skal skifter en pumpe i en vaskemaskine. Desværre går vaskemaskinen i stykker, fordi pumpen er monteret forkert. Her dækker forsikringen skaden på vaskemaskinen.
Behandling og bearbejdning er primært et tilvalg til produktansvarsforsikringen, men I kan i enkelte tilfælde også få den som tilvalg til erhvervsansvarsforsikringen.

Facebook
Email

Få tilbud – naturligvis 100% uforpligtende!