Erhvervsforsikringer

Vejen til de bedste erhvervsforsikringer

Hvad er en erhvervsforsikring?

For de fleste virksomheder er det store spørgsmål ikke, om de skal have en erhvervsforsikring, men hvilke forsikringer de skal vælge.  Prisen på de forskellige typer af erhvervs forsikringer varierer meget og det kan være svært at gennemskue om du reelt har brug for at have så bred en dækning. Værre er det naturligvis, hvis din forretning har udviklet sig, men dækningen i forsikringerne ikke er opdaterede, og derfor står virksomheden selv for at skulle dække udgiften.

Hvad dækker en erhvervsforsikring?

En erhvervsforsikring er en type af forsikring, der beskytter kommercielle virksomheder mod ethvert tab, der opstår under den normale drift.

Virksomheder står over for forskellige risici i deres daglige drift. Især små virksomheder bør nøje vurdere deres risici og købe den rigtige dækning, fordi de står over for mere økonomisk eksponering i tilfælde af tab. Der er en overflod af  forskellige  typer af erhvervsforsikringer, de hyppigste er:

  • Generel ansvarsforsikring, der dækker sagsomkostninger på grund af ulykke, tilskadekomst og krav om uagtsomhed
  • Produktansvarsforsikring, der yder økonomisk beskyttelse i tilfælde af, at et defekt produkt forårsager legemsbeskadigelse eller personskade
  • Professionel ansvarsforsikring, der beskytter virksomhedsejere mod fejlbehandling, skadelige fejl og uagtsomhed, når de betjener en klient:

Hurtig adgang:

Hacker & Netbank forsikring

Dækker din virksomhedsforsikring heller ikke for økonomiske tab i forbindelse med indbrud på din netbank? Mange erhvervsdrivende bærer selv risikoen ved netbankindbrud uden at deres erhvervsforsikring dækker.

Forsikring for foreninger og boligforeninger

Du skal sikrer dig, at du får den rette bygningsforsikring. Typisk vil forsikringen dække brand og kortslutning, vand og storm.

 

Rejseforsikring til erhverv

Rejser du og dine medarbejder? Det er en god idé at været forsikret under hele rejser. Denne vil friholde virksomheden omkostninger i tilfælde af uheldet er ude.

Har du spørgsmål til dine nuværende forsikringer?

Vi gennemgår dine forsikringer og præsenterer dig for den bedste på markedet