bygningsforsikring

Bygningsforsikring

Med en bygningsforsikring dækkes din virksomheds bygninger. Både dit kontor, butik, lager, produktionshal og de bygninger du udlejer. Forsikringen dækker mere end bare murene og taget på din bygning. Eksempelvis dækker den også hegn, hvidevarer, fastlimede indendørstæpper og alarmanlæg også dækket. En god fingerregel – alt hvad der er neglet fast på bygningen!

Hvis der er gæld i ejendommen er det obligatorisk, at der minimum er brandforsikring på ejendommen.

Find den bedste Bygningsforsikring

Vores forsikringsmæglere kan hjælpe dig med at finde frem til den rigtige forsikring – naturligvis 100% uforpligtende!

Jeg har brug for:

Vi vil rigtig gerne høre din mening:
Anmeld os på trustpilot

hvilke dækninger er der typisk på en bygningsforsikring

Branddækning – dækker skader, der sker pga. brand, el-skade, eksplosion, pludselig tilsodning, sprængning, tørkogning og nedstyrtning af luftfartøjer.

Hus- og grundejer ansvar – dækker de erstatningskrav, du kan blive pålagt som ejer eller bruger af en ejendom i forbindelse med en skade. Dit ansvar som husejer dækker eksempelvis over, at du skal sørge for at få ryddet sne fra fortovet foran eller rundt om din grund. 

Udvidet vandskade – dækker skader, som sker, hvis nedbør trænger ind.

Insekt- og svampeskade – dækker insekt- og svampeskader.

Udvidet rørskade – dækker utætheder i skjulte rør og skader på skjulte kabler.

Stikledning – dækker utætheder i kloak rør, vandstik og skade på kabler i jorden, f.eks. nedgravede el- og tv-kabler.

Restværdi – giver dig mulighed for at rive eventuelt anvendelige rester af en bygning ned og opføre en helt ny, hvis den er mere end 50 % beskadiget.

Glasdækning – dækker brud på glas.

Sanitetsdækning – dækker brud på sanitet, f.eks. håndvaske, wc-kummer, cisterner og badekar.

Bygningskasko – dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk og frostsprængninger, udstrømning af væsker, tyveri og hærværk samt pludselig hændelse.

Hvorfor skal du bruge dinerhvervsforsikring? 

100% gratis tilbud

100% Tilfredshed

100% uvildige

Op til 30% besparelse

Hvad dækker forsikringen ikke?

Hvis der sker skade på virksomhedens ejendele, som befinder sig bygningen, og disse ikke er en del af bygningens faste inventar, så skal det dækkes gennem en løsøreforsikring. En løsøreforsikring dækker ikke skade på selve bygningen og dets faste inventar, men skade på virksomhedens indbogenstande.

Facebook
Email