Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikringen beskytter dig som ejer af en nybygget bolig. Hvis der inden for de første 10 år konstateres alvorlige fejl eller mangler på din bolig, er du bedre stillet. Der bliver ikke tvivl om, hvem der skal udbedre byggeskaden, og hvordan du får gennemført et krav mod den ansvarlige. Endnu vigtigere – byggeskaden får ikke overraskende økonomiske konsekvenser for dig. 

Find den bedste Byggeskadeforsikring

Vores forsikringsmæglere kan hjælpe dig med at finde frem til den rigtige forsikring – naturligvis 100% uforpligtende!

Jeg har brug for:

Vi vil rigtig gerne høre din mening:
Anmeld os på trustpilot

Hvem har brug for en byggeskadeforsikring?

Byggeskadeforsikringen tegnes og betales af den professionelle bygherre, dvs. ofte en totalentreprenør (f.eks. et typehusfirma) eller en hovedentreprenør (hvor én entreprenør står for hele byggeriet).

Hvorfor skal du bruge dinerhvervsforsikring? 

100% gratis tilbud

100% Tilfredshed

100% uvildige

Op til 30% besparelse

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft den 1. april 2008 og indfører krav om en obligatorisk byggeskadeforsikring, når en bygherre opfører ny helårsbeboelse eller ombygger eksisterende byggeri til beboelse, hvis ombygningen er væsentlig.

Hvis du får opført en helårsbolig eller køber en nybygget helårsbolig af en professionel bygherre, skal der tegnes en lovpligtig byggeskadeforsikring. Den gælder i 10 år, og dækker alvorlige byggeskader, f.eks. skimmelsvamp, utætte tage og radonindtrængning.

Forsikringen er lovpligtig ved nybyggeri, så du skal sikre dig, at din entreprenør har tegnet den. Du skal ikke lade dig overtage til at undgå forsikringen, for så er det nemlig dig, som kan komme til at hænge på regningen, hvis der opstår byggeskader i løb et af de første 10 år. 

Byggeskadeforsikringen tegnes til fordel for bygningsejeren og løber i 10 år. Forsikringen vil i denne periode dække de alvorlige byggeskader, der opstår på bebyggelsen, og som har betydning for bebyggelsens levetid og funktionalitet.
Væsentlige byggeskader – der skal være tale om en væsentlig skade eller fysiske forhold ved bebyggelsen, som giver nærliggende risiko for væsentlige byggeskader.

I tilfælde af skader – Hvis bygningsejeren konstaterer en byggeskade på sin bolig, kan bygningsejeren vælge enten at gå direkte til bygherren eller til forsikringsselskabet, der overtager sagen mod de ansvarlige og får sikret en udbedring af skaden.

Desuden vil der blive foretaget obligatoriske eftersyn af bebyggelsen 1 og 5 år efter forsikringen er trådt i kraft. Ved ensartede bebyggelser kan eftersynene ske stikprøvevis. Eftersynene udføres af forsikringsselskabet med udarbejdelse af eftersynsrapport, som registreres i Trafik- og Byggestyrelsens database. Rapporten er her tilgængelig for byggeriets parter og ejendommens ejer.