Anbefalede forsikringer til detailvirksomhed

Du skal købe en arbejdsskadeforsikring, når du er arbejdsgiver og har ansatte i din virksomhed. Arbejdsskadeforsikringen dækker de ansatte, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke på arbejdet.

Ifølge færdselsloven skal du, som ejer/bruger af et motordrevet køretøj, købe en ansvarsforsikring til dine køretøjer. Ansvarsforsikring dækker dig som fører og dækker skader, du påfører andre personer og ting.

Vi anbefaler, at du køber kaskoforsikring til dine køretøjer da den dækker mod bl.a. indbrud, tyveri, brand og hærværk. 

Forsikringen sikrer du dit inventar mod brand-, tyveri- og vandskader. F.eks. værktøj, reservedele, maskiner, samt de driftstab og meromkostninger der kan være i forbindelse med en skade.

Forsikringen dækker i tilfælde af brand, vand og tyveriskader, som holder din butik lukket. Her dækker forsikringen omsætningstabet og de meromkostninger, der kan være i forbindelse med skaden.

Forsikringen gælder for din virksomheds bygninger, f.eks dit kontor, butik, lager, produktionshal og de bygninger du udlejer. Bygningsforsikringen dækker dine erhvervsbygninger mod bl.a. brand-, el-, natur- og vandskade samt tyveri.

Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for din virksomheds almindelige aktiviteter, hvis du eller dine ansatte kommer til at lave en skade hos en af dine kunder på grund af fejl eller en forsømmelse.

Forsikirngen er vigtig for virksomheder, der importerer, producerer eller omsætter varer. Importere du varer udenfor Europa, er du ansvarlig som producent.

Forsikringen beskytter din virksomhed mod netbankindbrud af din bankkonto. Derudover kan der tegnes en kriminalitetsforsikring, som også dækker mod kriminalitet begået af dine ansatte både overfor din virksomhed og dine kunder.

Find de bedste forsikringer til Detailvirksomhed

Vores forsikringsmæglere kan hjælpe dig med at finde frem til den rigtige forsikring – naturligvis 100% uforpligtende!

Jeg har brug for:

Hvorfor skal du bruge dinerhvervsforsikring? 

100% gratis tilbud

100% uvildige

100% tilfredshedsgaranti