anbefalede forsikringer til advokater

Som advokat har du pligt til at have en ansvarsforsikring – både som selvstændig og ansat. Forsikringen dækker dit erstatningsansvar ved det formuetab, der kan følge af dine eller dine medarbejderes uagtsomme handlinger eller undladelser. Du er samtidig dækket for det økonomiske ansvar hvis du eller dine medarbejdere uretmæssigt har brugt midler, I var betroet som advokater

Laver du rådgivningsfejl, der medfører økonomisk tab hos din kunde, sikrer forsikringen dit ansvar. Ved fejl eller andre rådgivningsopgaver, er både du som rådgiver og din kunde dækket mod økonomiske tab. Forsikringen dækker også håndtering af klagesager fra kunder.

Forsikringen er lovpligtig og dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade i arbejdstiden. Skaden skal opstå pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning f.eks et fald, løft eller en traumatiserende oplevelse.

Forsikringen dækker, hvis du skader din egen eller andres biler, f.eks. ved påkørsel eller sammenstød. Dit ansvar er også sikret, hvis nogen kommer til skade ved uheldet. Skulle din firmabil stjålet, får du erstatning. Vi anbefaler, at du køber kaskoforsikring til dine køretøjer da den dækker mod bl.a. indbrud, tyveri, brand og hærværk. Med kaskodækningen hjælper forsikringsselskabet også med sagsforløbet, hvis der skulle være en modpart. Ansvarsforsikringen er ifølge færdselsloven lovpligtig og dækker kun dit ansvar.

Når du ejer din erhvervsbygning, skal den være brandforsikret. En bygningsforsikring dækker både brand og andre pludselige skader som f.eks. storm, vandskade og indbrudstyveri. Får du brug for akut hjælp, f.eks. til at affugte eller dække af, er der også dækning for dette.

Hvis du eller en medarbejder laver skade på andre, eller ødelægger deres ting, hjælper forsikringen dig med at håndtere sagen og betale et eventuelt erstatningskrav. Det samme gælder, hvis et produkt eller en ydelse, du har lavet, er årsag til skaden.

Sikre din omsætning. Forsikringen hjælper i tilfælde af brand, vand og tyveriskader, som holder din butik lukket. Her dækker forsikringen omsætningstabet og de meromkostninger, der kan være i forbindelse med skaden.

Beskytter din virksomhed mod netbanksindbrud af din bankkonto. Derudover kan der tegnes en kriminalitetsforsikring, som også dækker mod kriminalitet begået af dine ansatte både overfor din virksomhed og dine kunder.

Dækker hackerangreb og reetablering af data efter indbrud på hjemmeside samt netbank. Med en cyberforsikring får I reetableret, reinstalleret og genoprettet jeres data og programmer.

Giver hurtig adgang til behandling og sundhedsfaglig rådgivning. Forsikringen giver øget tryghed i hverdagen, hurtigere adgang til lægelige undersøgelse.

Find de bedste forsikringer til Advokater

Vores forsikringsmæglere kan hjælpe dig med at finde frem til den rigtige forsikring – naturligvis 100% uforpligtende!

Jeg har brug for:

Hvorfor skal du bruge dinerhvervsforsikring? 

100% gratis tilbud

100% uvildige

100% tilfredshedsgaranti

Få samlet tilbud
– 100% uforpligtende!