Betingelser

1. Beskrivelse af dinerhvervsforsikring.dk

”dinerhvervsforsikring.dk” (dinerhvervsforsikring.dk ApS, CVR-nr. 38405675) er en online baseret tjeneste der tilbyder virksomheder en let, hurtigt og nem måde at få tilbud på forsikringer, fra op til 2 forsikringsselskaber / forsikringsmæglere. Dinerhvervsforsikring.dk formidler kontakten gratis for Brugeren.

3. Aftalens indgåelse med dinerhvervsforsikring.dk

For at kunne benytte dinerhvervsforsikring.dk’s serviceydelse, skal Brugeren aktivt acceptere nærværende betingelser. Betingelserne skal accepteres af Brugeren i forbindelse med afgivelse af en forsikringsforespørgsel i feltet ” dinerhvervsforsikring.dk’s betingelser” ved at markere ”Jeg accepterer”.

Efter Brugeren har accepteret dinerhvervsforsikring.dk’s betingelser, anses aftalen for at være indgået, og begge parter er bundet af betingelserne.

4. Brugerens vilkår

Brugeren er ikke forpligtiget til at købe eller acceptere de tilbud, forsikringsselskaberne tilbyder.

Når Brugeren har sendt en forespørgsel til dinerhvervsforsikring.dk, modtager Brugeren en mail/sms bekræftelse på de modtagne informationer. Brugeren giver tilladelse til at blive kontaktet af Forsikringsudbyder/ Forsikringsmæglere/ leverandører pr. telefon eller via web møde. Det er Brugerens eget ansvar at sikre, at de afgivne informationer er korrekte.

dinerhvervsforsikring.dk har ret til at kontakte Brugeren pr. telefon og/eller e-mail, for at sikre at ydelsens kvalitet og omfang forløber som forventet, samt opfølgning på det givne tilbud fra Leverandøren. Dette gør vi for at sikre, at forløbet sker gnidningsfrit og alt fungerer efter hensigten.

Efter accept fra Brugeren, gemmes Brugerens kontaktoplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve (såfremt Brugeren har accepteret dette gennem tilmeldelsen hertil via dinerhvervsforsikring.dk’s hjemmeside), sms m.v. Nyhedsbreve og markedsføring kan til hver en tid frameldes. Dinerhvervsforsikring.dk videregiver ikke en Brugers personoplysninger til andre end de Leverandører, der er relevante for opgaven. Personrensede data kan i vist omfang benyttes til at udarbejde statistik, men disse vil ikke indeholde nogen form for personfølsomme persondata. (f.eks. antal produkter, postnummer, alder m.v.)

dinerhvervsforsikring.dk kan ikke garantere at Brugeren modtager tilbud fra Leverandører, da Leverandørerne ikke er forpligtiget til at afgive tilbud til Brugeren via. dinerhvervsforsikring.dk. Således kan de i nogle tilfælde forekomme, at dinerhvervsforsikring.dk ikke vil kunne formidle et tilbud til Brugeren, eller færre end de 3 tilbud vi altid stræber efter. Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til info@dinerhvervsforsikring.dk

5. Fortrydelsesret

Når Brugeren indsender en forespørgsel via dinerhvervsforsikring.dk, videresendes de givne informationer umiddelbart videre til Leverandørerne (op til 3). I det øjeblik at Brugeren indsender sine informationer og har accepteret betingelserne, kan dinerhvervsforsikring.dk ikke tilbagekalde (eller pålægges) at informationerne hos Leverandørerne (forsikringsselskaberne) tilbagekaldes.

I forbindelse med sletning af data, fremsendes en notifikation til samarbejdspartnere der har modtaget informationer fra forespørgslen, om at Brugeren har bedt om at få sine data slettet.

6. Reklamation

Er der fejl i det du modtager fra dinerhvervsforsikring.dk eller modtager du ikke noget fra os, kan du henvende dig på info@dinerhvervsforsikring.dk

7. Regler for Brugers indhentning, og accept af tilbud

En forespørgsel af forsikringstilbud skal altid have en reel hensigt i forhold til at modtage et tilbud på Brugerens forsikringer. Det er således ikke tilladt som konkurrent at benytte dinerhvervsforsikring.dk 
funktionalitet i forhold til at teste funktionalitet eller priser.

En Bruger er ikke forpligtiget til at benytte Leverandørernes tilbud. Aftaler om indgåelse af forsikringsforhold sker i henhold til gældende lovgivning mellem Brugeren og Leverandøren, og er således uvedkommende for dinerhvervsforsikring.dk Såfremt en part ikke overholder sin aftale opfordres det at tage kontakt til dinerhvervsforsikring.dk.

8. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

dinerhvervsforsikring.dk formidler kun kontakten mellem Brugeren og Leverandører, og sælger således ikke ydelser eller produkter til Brugeren. Når Brugeren har givet sine informationer til dinerhvervsforsikring.dk videresendes informationerne videre til de respektive selskaber der ønsker at tilbyde sine ydelser. Det er Brugerens eget ansvar at opgivne oplysninger er korrekte, og dinerhvervsforsikring.dk påtager sig intet ansvar om rigtigheden af oplysninger der indsendes som f.eks. e-mail, telefonnummer, skadeshistorik m.v. og/eller at et accepteret tilbud fra en Leverandør indeholder de ønskede dækninger.

dinerhvervsforsikring.dk indestår ikke for rigtigheden af Leverandørens oplysninger og/eller tilbud til Brugeren, og er således uden ansvar for disse, ligesom dinerhvervsforsikring.dk heller ikke er ansvarlig for, at Leverandøren sender tilbud til Brugeren inden de i pkt. 9 anførte frister.

Dinerhvervsforsikring.dk kan ikke garantere at der findes et match mellem Brugerens ønsker og forsikringsselskabernes afgivelse af tilbud. Leverandørerne er således ikke forpligtiget til aktivt at komme med et forsikringstilbud, til Brugere der ikke matcher Leverandørernes udbud (f.eks. forsikringstype eller geografisk dækning m.v.).

9. Leverandørens rettigheder og forpligtigelser

Ønsker en Leverandør at byde ind på et tilbud, videresendes forespørgslen direkte til Leverandøren, og denne vil tage kontakt til Brugeren inden for 3 hverdage, medmindre andet er angivet.

Leverandører er dog ikke forpligtet til at komme med et tilbud (F.eks. hvis de ikke fører det pågældende produkt som Brugeren efterspørger). Således videresendes kun forespørgsler der er relevant for Leverandører.

10. Data

Da forsikringspriser baserer sig på en lang række informationer, har dinerhvervsforsikring.dk behov for at Brugeren afgiver oplysninger og prisrelaterede informationer som f.eks. virksomhedsoplysninger. Forsikringsoplysninger i forhold til ønskede forsikring F.eks. informationer om nuværende priser, tidligere skader, type af beskæftigelse m.v.

Vi opsamler ikke kreditkortoplysninger eller bankoplysninger

Vi foretager registreringen af personoplysninger med det formål, at kunne levere de informationer som de respektive forsikringsselskaber har brug for i forhold til at kunne give dig som Bruger den rigtige pris, dækning og produkter du ønsker tilbud på.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren, udviklere og medarbejderne i dinerhvervsforsikring.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. I forhold til de informationer der videresendes, så vil de respektive forsikringsselskaber der modtager din forespørgsel ligeledes kunne læse dine informationer for at give dig en pris og et tilbud.

Den dataansvarlige på dinerhvervsforsikring.dk er dinerhvervsforsikring.dk.

Når en Bruger afgiver oplysninger til dinerhvervsforsikring.dk, skal Brugeren acceptere vores brugerbetingelser, dette sker i slutningen af bestillingsformularen når Brugeren ønsker at afgive et forsikringstilbud.

For at kunne formidle tilbud til Leverandørerne (herefter forsikringsselskaber og mæglere), giver Brugeren accept til at videregive oplysninger, til op til 3 Leverandører. dinerhvervsforsikring.dk giver ikke Leverandørerne tilladelse til at benytte de personlige oplysninger til markedsføring uden Brugerens egen accept. (f.eks. nyhedsmails fra andre end dinerhvervsforsikring.dk.

Ønsker Brugeren at slette sine informationer hos dinerhvervsforsikring.dk kan dette ske ved at skrive til info@dinerhvervsforsikring.dk. Herefter vil dinerhvervsforsikring.dk slette alle personidentificerbare data vedrørende forespørgslen, inden for 30 dage. Dette gælder ligeledes også tidligere indhentede tilbud via den samme e-mail adresse.

11. Ansvarsfraskrivelse

Dinerhvervsforsikring.dk formidler blot kontakt mellem en Bruger og en Leverandør (forsikringsselskab/forsikringsmæglere). Dinerhvervsforsikring.dk 
indgår ikke som en del af en eventuel aftale imellem Brugeren og Leverandøren. Dinerhvervsforsikring.dk 
indestår ikke for rigtigheden af oplysninger givet af henholdsvis Brugeren og Leverandøren til den anden part (henholdsvis Leverandøren og Brugeren), herunder heller ikke for oplysninger som formidles gennem dinerhvervsforsikring.dk, hvorfor dinerhvervsforsikring.dk således er uden ansvar for disse oplysninger.

Dinerhvervsforsikring.dk kan således ikke under nogen omstændigheder drages til ansvar i forbindelse med eventuelle uoverensstemmelser imellem Brugeren eller Leverandøren. Dækninger og levering af ydelser/forsikringer eller produkter sker således kun imellem Brugeren og Leverandøren. Dinerhvervsforsikring.dk kan ikke drages til ansvar for økonomiske tab for Brugeren eller Leverandøren i forbindelse mellem parternes indgåede aftale.

Virksomheden dinerhvervsforsikring.dk, ansatte og udviklere kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejl eller fejlagtige informationer på eller formidlet gennem hjemmesiden dinerhvervsforsikring.dk. Vores råd er kun vejledende og Brugeren bør være opmærksom på sine egne forsikringsforhold og behov, før der tages en eventuel beslutning om at skifte forsikringsdækning eller forsikringsselskab.

Opstår der fejl, eller finder du en faktuel fejl, må du meget gerne kontakte os på info@dinerhvervsforsikring.dk så vi kan rette fejlen hurtigst muligt.

dinerhvervsforsikring.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for dinerhvervsforsikring.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

dinerhvervsforsikring.dk er ikke erstatningspligtig i forhold til forhold der skyldes: IT nedbrud, svigtende adgang til data, og/eller ødelæggelse af data i vores systemer der skyldes en af følgende begivenheder (uagtet at løsningen drives af dinerhvervsforsikring.dk selv); Terror, hærværk, Strømsvigt, computer virus og/eller hacking, uroligheder, sabotage, naturkatastrofer eller force majeur, lockout, strejke, blokade eller boykot. Betingelserne gælder også i forhold til dele af funktionaliteterne berøres af dette, og uden for dinerhvervsforsikring.dk’s kontrol.

12. Lovvalg og værneting

Denne aftale er underlagt dansk ret. Såfremt Brugeren og dinerhvervsforsikring.dk bliver uenige om forståelsen af denne aftale eller dens gyldighed, eller Brugeren søger at rejse krav mod dinerhvervsforsikring.dk, skal denne tvist løses ved de almindelige danske domstole med Københavns Byret som første instans.

Har du spørgsmål til dine nuværende forsikringer?

Vi gennemgår dine forsikringer og præsenterer dig for den bedste på markedet