Hvilke medarbejderes skal forsikres?

Medarbejdere, der skal forsikres

Som arbejdsgiver har du pligt til at forsikre alle dine medarbejdere, uanset om de er lønnede eller ulønnede, hvor mange timer de arbejder, og om de er fastansat eller kun arbejder hos dig midlertidigt – såvel i erhverv, som i privat husholdning, skal du købe en arbejdsskadeforsikring. Medarbejdere, som er i familie med arbejdsgiverne, skal også være omfattet af en arbejdsskadeforsikring, hvis deres arbejde er på lige fod med virksomhedens andre medarbejdere.

Medarbejdere, der IKKE skal forsikres

Selvstændige erhvervsdrivende har ikke pligt til at oprette en arbejdsskadeforsikring til sig selv eller en medhjælpende ægtefælle. Forsikringspligten gælder ikke for staten og kommunerne, der forsikrer sig selv.

OBS! Privatpersoner, som beskæftiger medhjælp i husholdningen i højst 400 timer, årligt skal heller ikke købe en arbejdsskadeforsikring. Her vil skadelidte få erstatningen betalt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). 

Har du ansatte men ikke et SE-nummer, skal du selv sørge for tilmelding til AES. Dette kunne eksempelvis være, hvis du har ansat en au-pair.

Forsikringen dækker kun personskader, der medfører et varigt mén. Midlertidige skader bliver dækket af arbejdsgiveren og det offentlige efter reglerne om sygedagpenge m.v..

Nedenfor kan du kan se svar på typiske spørgsmål om arbejdsskadeforsikring.