Hvad koster en arbejdsskadeforsikring?

Det er svært at sige noget om ca. pris på en arbejdsskadeforsikring, da det afhænger af hvilke type medarbejdere og erhverv, som skal forsikres. Prisen bliver beregnet ud fra den risiko, som forsikringsselskaberne vurderer passer, med den type arbejde som udføres. Det vil sige, at forsikring af en  kontormedarbejder har en lavere sats end en stilladsmedarbejder.

Dertil skal det siges, at der er stor forskel på hvilke branche de forskellige forsikringsselskaber ønsker ind i deres portefølje. Det betyder, at der kan være store besparelser ved, at finde det rigtige match. Det er blandt andet, der vi kan hjælpe dig – dinerhvervsforsikring.dk. Et godt råd herfra er, undersøg markedet inden du blot siger ja til det første tilbud.