Hvad dækker en arbejdsskadeforsikring?

En arbejdsskadeforsikring dækker:

  • Udgifter til sygebehandling, træning og hjælpemidler
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Erstatning for varigt mén
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte

Forsikringen dækker kun personskader, der medfører et varigt mén. Midlertidige skader bliver dækket af arbejdsgiveren og det offentlige efter reglerne om sygedagpenge m.v..

Nedenfor kan du kan se svar på typiske spørgsmål om arbejdsskadeforsikring.

Hvorfor skal du bruge dinerhvervsforsikring? 

100% gratis tilbud

100% Tilfredshed

100% uvildige

Op til 30% besparelse